Laptop Miền Nam

Chính sách bảo mật

Điều 1: Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Các thông tin thông tin cá nhân của các thành viên, có thể được chúng tôi sử dụng vào những mục đích hợp pháp dưới đây:

 Sử dụng để xác nhận đặt hàng khi khách có nhu cầu mua bất kỳ sản phẩm nào trên website

Điều 2: Phạm vi sử dụng thông tin

Điều 3: Thời gian lưu trữ & Bảo vệ thông tin

Điều 4: Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Điều 5: Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin

Điều 6: Cam kết bảo mật thông tin cá nhân và khách hàng

0
Zalo
Hotline