Laptop Miền Nam

Chính sách đổi trả, hoàn tiền

 Đổi hàng

Laptop Miền Nam sẽ tạo mọi điều kiện cho khách hàng có được sản phẩm ưng ý nhất, không hỗ trợ đổi hàng.

 Trả hàng:
Laptop Miền Nam sẽ tạo mọi điều kiện cho khách hàng có được sản phẩm ưng ý nhất, không hỗ trợ trả hàng.

Laptop Miền Nam có quyền không phải thu lại máy

Trong 1 số trường hợp đặc Biệt, Laptop Miền Nam sẽ hỗ trợ Khách Hàng thu lại với chính sách như: Ở tháng thứ 1 bằng 75% giá trị máy lúc mua, từ tháng thứ 2 trở đi thì mỗi tháng trừ đi 5%.VD: tháng thứ 2 thu lại với giá là 70%. Từ tháng thứ 2 trở đi thì thu theo giá thị trường. Tất cả các trường hợp phải chịu chi phí vận chuyển nếu ở xa.

0
Zalo
Hotline